Τίτλος:  Προσωπικό Ασφαλείας (BFS)

Εταιρεία:  BFS Α.Ε.
Τμήμα:  Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών & Ασφαλείας (00009573)
Τοποθεσία: 

Άγιοι Θεόδωροι, GR, 201 00

Ημερομηνία:  13 Ιουν 2024

 

Θυγατρική του Ομίλου MOTOR OIL ζητά να προσλάβει Προσωπικό Ασφαλείας   για πλήρη απασχόληση στα Διυλιστήρια Κορίνθου.

  

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Εκτελεί εποχούμενη ή πεζή περιπολία αναλόγως των οδηγιών που λαμβάνει.
 • Συμμετέχει στα αγήματα Πυρασφάλειας του Διυλιστηρίου.
 • Ελέγχει την είσοδο/ έξοδο όλων των εισερχομένων ατόμων και  οχημάτων στο διυλιστήριο (access control).
 • Χειρίζεται τα  ηλεκτρονικά  μέσα  ασφάλειας (XRAY, Drone, Sniffer, ROV κλπ) και ευθύνεται για τη καλή χρήση τους και λειτουργία τους.
 • Όταν απαιτηθεί εκτελεί καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασθενοφόρου, λεωφορείου.
 • Συμμετέχει στη διάσωση προσωπικού (Διασώστης μεγάλου ύψους).

 

Κύρια Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου - ΙΕΚ Securιty
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας κατηγορίας Α (Επαγγελματική κατάρτιση βάση ΦΕΚ 1715/17-5-2012, απόφαση αριθμός ΓΠ/7630)
 • Άδεια Οδήγησης κατηγορίας  Β.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Αντοχή στην πίεση
 • Εργασία σε κυλιόμενο ωράριο
 • Ομαδικό πνέυμα