Τίτλος:  Τεχνίτες Χημείου 1

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα:  Τμήμα Χημείου (00009522)
Τοποθεσία: 

Άγιοι Θεόδωροι, GR, 201 00

Ημερομηνία:  22 Ιουν 2024

Το Διυλιστήριο της Motor Oil βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Τεχνίτες Χημείου για το Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, στην περιοχή της Κορίνθου.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 

 • Είναι υπεύθυνος για τον καθημερινό έλεγχο και σωστή λειτουργία των χρωματογράφων (GC, HPLC, GCMS, GC-UVF κλπ)
 • Εκτελεί τις αναλύσεις ΤΒΡ έχοντας και τον έλεγχο της συσκευής.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα δελτία με τις εκτελούμενες αναλύσεις για την αξιολόγηση.
 • Εκτελεί τις αναλύσεις της απόσταξης υπό κενό φροντίζοντας για τις ελλείψεις και τη λύση των προβλημάτων που πιθανόν να παρουσιαστούν.
 • Εκτελεί αναλύσεις που του έχουν ανατεθεί όπως ICP, AAS, προετοιμάζοντας τα απαραίτητα δείγματα-πρότυπα, αναλύσεις καταλυτών όπως SVA, Coke, FIA ανάλυση κ.α.
 • Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή νέων υλικών.
 • Συμβάλλει στον προγραμματισμό προμήθειας υλικών για κάλυψη των αναγκών του Χημείου.

 

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Πετρελαίου & Φυσικού αερίου
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γραπτά και προφορικά)
 • Καλή γνώση MS Office.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Αντοχή στην πίεση.
 • Απόλυτη εχεμύθεια

Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας στον Όμιλο. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας προσεκτικά και θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ταιριάζουν στις ανάγκες της θέσης.

Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας.