Τίτλος:  Χειριστές Μονάδων Παραγωγής

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα:  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (00009572)
Τοποθεσία: 

Άγιοι Θεόδωροι, GR, 201 00

Ημερομηνία:  11 Νοε 2023

Το Διυλιστήριο της Motor Oil βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε να προσλάβουμε Χειριστές Μονάδων Παραγωγής Απόφοιτους ΤΕΙ / ΙΕΚ / ΔΙΕΚ Μηχανολογίας -  Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου στο Διυλιστήριο της Motor Oil στη περιοχή της Κορίνθου / Άγιοι Θεόδωροι .

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Αναφέρονται στον Εργοδηγό τους για ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των μονάδων ή για θέματα διοικητικής μέριμνας, και από αυτόν λαμβάνουν εντολές.
 • Με την έναρξη της βάρδιας λαμβάνουν την θέση που έχει προκαθορισθεί από τον Εργοδηγό τους, αφού ενημερωθούν από τον Χειριστή της ίδιας θέσης της προηγούμενης βάρδιας. Η θέση εργασίας πρέπει να καλύπτεται συνεχώς.
 • Ελέγχουν τις μονάδες ευθύνης τους όσον αφορά την καλή λειτουργία του εξοπλισμού (διαρροές, λειτουργία φούρνων-αντλιών κ.λ.π.) και ενημερώνουν αν χρειάζεται τον Εργοδηγό Παραγωγής Καυσίμων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης βλάβης δημιουργούν γνωστοποίηση συντήρησης με πλήρη περιγραφή του προβλήματος
 • Ελέγχουν και καταγράφουν ενδείξεις (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) στα  σχετικά έντυπα. 
 • Ελέγχουν τις ασφαλιστικές βαλβίδες και τον πυροσβεστικό εξοπλισμό 
 • Εκτελούν χειρισμούς στις μονάδες, είτε προκαθορισμένους (π.χ. εκκαπνισμός), είτε κατόπιν εντολής του Εργοδηγού (π.χ. άνοιγμα βάνας, εκκίνηση αντλίας, κ.λ.π.).
 • Παρακολουθούν τις εργασίες συντήρησης στις μονάδες, ιδιαίτερα από πλευράς ασφαλείας (Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας).
 • Είναι υπεύθυνοι για την σωστή τοποθέτηση και αποκατάσταση τυφλών, καθώς και για το συμπλήρωμα της αντίστοιχης λίστας τυφλών, την οποία υποχρεούνται να παραδώσουν υπογεγραμμένη στον εργοδηγό τους έως το τέλος της βάρδιας

Κύρια Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ / ΙΕΚ / ΔΙΕΚ Μηχανολογίας -  Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε διυλιστήριο ή βιομηχανία.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γραπτά και προφορικά)
 • Εντοπιότητα (επιθυμητό προσόν)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας στον Όμιλο. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας προσεκτικά και θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ταιριάζουν στις ανάγκες της θέσης.

Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας.