Τίτλος:  Χημικός

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα:  Τμήμα Χημείου (00009522)
Τοποθεσία: 

Άγιοι Θεόδωροι, GR, 201 00

Ημερομηνία:  23 Μαρ 2024

Το Διυλιστήριο της Motor Oil βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Σήμερα, αναζητούμε να προσλάβουμε Χημικούς στο Διυλιστήριο της Motor Oil στη περιοχή της Κορίνθου / Άγιοι Θεόδωροι .

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Ελέγχει  νέες εκδόσεις των μεθόδων ανάλυσης και εκπαιδεύει το προσωπικό
 • Φροντίζει και ελέγχει την σωστή λειτουργία των Συστημάτων Ποιότητας  ISO
 • Ελέγχει τις αναλύσεις
 • Είναι υπεύθυνος/η  για την παραλαβή, δοκιμή, αξιολόγηση νέων συσκευών Χημείου

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχιούχοι Χημικοί , Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών  (Χημεία, Χημική Ανάλυση – Έλεγχο Ποιότητας, κ.α) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε συναφή αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας C2. (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες

Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας στον Όμιλο. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας προσεκτικά και θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ταιριάζουν στις ανάγκες της θέσης.

Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας.