Τίτλος:  Μηχανικός Διεργασιών

Εταιρεία:  LPC Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Ασπρόπυργος, GR, 193 00

Ημερομηνία:  24 Ιουν 2024

Περιγραφή Θέσης

Η LPC A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή βασικών λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων καθώς και στην εμπορία παραφινών και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Η LPC, Market Leader στη Ελληνική αγορά Λιπαντικών, έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Αναζητούμε Μηχανικό Διεργασιών, με έδρα τον Ασπρόπυργο

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των μονάδων παραγωγής και των βοηθητικών μονάδων, ενώ παράλληλα εισηγείται τροποποιήσεις για την επίτευξη της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Επιμελείται τη μελέτη και τον σχεδιασμό πιθανών τροποποιήσεων και προσθηκών στον εξοπλισμό παραγωγής
 • Ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια εξοπλισμού, αξιολογώντας τις τεχνοοικονομικές προσφορές
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων αυτοματισμού, ενώ διαχειρίζεται διαδικασίες DCS, όπως αλλαγές παραμέτρων λειτουργίας και τη δήλωση νέων οργάνων
 • Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των μονάδων και στην αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων
 • Παρακολουθεί τις εκπομπές αέριων και υγρών αποβλήτων και προτείνει προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες
 • Συμμετέχει στη καταγραφή ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας και προτείνει σχετικές λύσεις
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το διυλιστήριο

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
 • Τουλάχιστον 4-6 έτη προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο σε βιομηχανική μονάδα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
 • Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας