Τίτλος:  Χειριστής Ανάμειξης

Εταιρεία:  LPC Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Ασπρόπυργος, GR, 193 00

Ημερομηνία:  22 Ιουν 2024

Περιγραφή Θέσης

Η LPC A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή βασικών λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων  καθώς και στην εμπορία παραφινών και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Η LPC έχει ως  πρωταρχικό στόχο την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Αναζητούμε Χειριστής  Ανάμιξης, με έδρα τον Ασπρόπυργο.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Εκτελεί τη διαδικασία ανάμιξης, μεριμνώντας για τη διατήρηση της απαραίτητης θερμοκρασίας και την ανάδευση του προϊόντος
 • Ελέγχει την διαθεσιμότητα και τη κατάσταση των δικτύων για τη μεταφορά υλικών προς ανάμιξη
 • Πραγματοποιεί δειγματοληψίες από τη μονάδα παραγωγής και από τα βυτία με το βασικό προϊόν και τα προωθεί στο Χημείο προς ανάλυση
 • Προχωρά στη μεταφορά προϊόντος προς τις προκαθορισμένες δεξαμενές αποθήκευσης και εκτελεί τις φορτώσεις των χύμα και βασικών προϊόντων
 • Μεριμνά για τον ορθό καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης
 • Συμμετέχει στη παραλαβή βασικών λιπαντικών και χύμα προσθέτων από τους προμηθευτές
 • Τηρεί αρχείο δειγμάτων για τα προϊόντα που παραδίδονται σε πελάτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το τμήμα

Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλου:

 • Απόφοιτος TEI, Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ ή Σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Χρήση Η/Υ (Word, Excel)
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες