Τίτλος:  Ηλεκτρολόγος Αντλιών και Ηλεκτροφορτιστών 1

Εταιρεία:  BFS Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Θεσσαλονίκη, GR, 562 24

Ημερομηνία:  8 Φεβ 2024

Περιγραφή Θέσης

Η BFS A.E. με ισχυρή παρουσία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων και πρατηρίων, μέλος του Ομίλου Motor Oil, ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Αντλιών και Ηλεκτροφορτιστών, στο τμήμα Τεχνικής Συντήρησης, με έδρα την Αττική.
Ρόλος
Ο Ηλεκτρολόγος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση αντλιών, φορτιστών και άλλου εξοπλισμού του δικτύου λιανικής των πρατηρίων και των σημείων ηλεκτροφόρτισης.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Συντήρηση αντλιών των πρατηρίων
 • Συντήρηση του εξοπλισμού των πρατηρίων και άλλων εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση των σταθμών ηλεκτροφόρτισης

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 • 2-4 έτη εμπειρίας στη συντήρηση ηλεκτρικών, υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων συντήρησης
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα οργάνωσης και μεθοδικότητα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία