Τίτλος:  Δικηγόρος

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Μαρούσι, GR, 151 24

Ημερομηνία:  15 Απρ 2024

Περιγραφή Θέσης

 

Ο Όμιλος Motor Oil ηγέτης στον ενεργειακό κλάδο – στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δραστηριοποιείται στον χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, και παράλληλα στον τομέα του υγραερίου, της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

 

Η ΜΟΗ επιθυμεί να προσλάβει Δικηγόρο, με κύρια δραστηριότητα την παροχή νομικών υπηρεσιών στις εμπορικές εταιρίες του ομίλου.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 

 • Παροχή νομικών συμβουλών επί θεμάτων εμπορικού και αστικού δικαίου
 • Σύνταξη, έλεγχος και διαπραγμάτευση πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων
 • Σύνταξη εταιρικών εγγράφων (πρακτικά, εταιρικά πληρεξούσια κλπ)
 • Νομική εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και διοικητικές αρχές όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Οργανώνει και αναθέτει την υποστήριξη από τους εξωτερικούς δικηγόρους / συνεργάτες

Κύρια Προσόντα

 

 • Πτυχίο Νομικής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιθυμητός
 • Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακής εμπειρίας σε δικηγορικό γραφείο ή σε νομική υπηρεσία οργανισμού με υποθέσεις εταιρικού/εμπορικού δικαίου
 • Προϋπηρεσία στο δίκαιο της ενέργειας είναι επιθυμητή
 • Δικαστηριακή εμπειρία
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 

 • Οργανωτική ικανότητα και κριτική σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων και διαπραγμάτευση
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Εργασιακή ηθική και ακεραιότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και διαχείριση προθεσμιών