Τίτλος:  Υπεύθυνος Διαχείρισης Κτιρίου

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Μαρούσι, GR, 151 24

Ημερομηνία:  3 Ιουν 2024

The Company

Ο Όμιλος Motor Oil είναι ηγέτης στον ενεργειακό κλάδο - στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζει την οικονομία με εξαγωγές σε πάνω από 75 χώρες, 3.000 εργαζόμενους και συνεχείς νέες επενδύσεις. Δραστηριοποιείται στον χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, και παράλληλα στον τομέα του υγραερίου, της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα, ο Όμιλος Motor Oil έχει 92 επιμέρους εταιρείες.

Starting with the role:

 

Αναζητούμε Υπεύθυνο Διαχείρισης Κτιρίου, ο οποίος θα αναλάβει την  επίβλεψη της σωστής λειτουργίας και των εργασιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου της Motor Oil.

During your day you will:

 • Επιβλέπεις την καθημερινή λειτουργία του κτιρίου για να διασφαλίσεις  την απρόσκοπτη λειτουργία του
 • Παρακολουθείς την εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης
 • Εποπτεύεις και συντονίζεις τα εξωτερικά συνεργεία για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευών
 • Παρακολουθείς την πρόοδο μελλοντικών εργασιών του κτιρίου και ενημερώνεις σχετικά το τμήμα facilities
 • Λειτουργείς ως το πρόσωπο επικοινωνίας για έκτακτες καταστάσεις που σχετίζονται με το κτίριο και αναφέρεις τα αντίστοιχα προβλήματα
 • Βοηθάς σε μικρές μετεγκαταστάσεις γραφείου όποτε χρειάζεται
 • Πραγματοποιείς τακτικούς ελέγχους στις κτιριακές εγκαταστάσεις για την ανίχνευση αναγκών συντήρησης
 • Ορίζεις τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας του εξοπλισμού (συστήματα κλιματισμού, φωτισμός, BMS κτλ)
 • Διατηρείς και ενημερώνεις τα αρχεία πιστοποιητικών του κτιρίου και αναπτύσσεις/διατηρείς σχέσεις με τους εμπλεκόμενους για να αντιμετωπίσει άμεσα τις ανάγκες που προκύπτουν
 • Συνεργάζεσαι στενά με το Μηχανικό Ασφάλειας και Υγείας για όλα τα σχετικά θέματα, όπως η έκδοση αδειών εργασίας και η αναγνώριση επικίνδυνων περιοχών
 • Διατηρείς κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού.

What you need to stand out:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή Επαγγελματικής Σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ
 • Μετακίνηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εταιριών του Ομίλου (εντός Αττικής)