Τίτλος:  Shell Card (euroshell) Account Manager 1

Εταιρεία:  Coral Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Μαρούσι, GR, 151 24

Ημερομηνία:  22 Ιουν 2024

 

Our People, Our Energy!

 

Περιγραφή Θέσης

Η Coral Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, διαθέτοντας 780 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell, κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων. Παράλληλα, οι δραστηριότητές της καλύπτουν τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και την ναυτιλία. Έχοντας ηγετική θέση στην αγορά μέσω των καρτών καυσίμων Coral Pass και Coral Pass Prepaid και Shell Card (euroshell) καλύπτει τις ανάγκες του εταιρικού στόλου των πελατών της που κινούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Shell Card (euroshell) εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών – εταιρειών με international μεταφορές που κινούνται σε όλη την Ευρώπη καλύπτοντας τα καύσιμα και έξοδα οδικών μεταφορών.

 

Αναζητούμε Shell Card (euroshell) Account Manager για την στελέχωση της ομάδας μας - ανάπτυξη πωλήσεων, υποστήριξη, επικοινωνία και καθημερινή διαχείριση αιτημάτων νέων και υπαρχόντων πελατών της  Shell Card (euroshell). 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Επικοινωνεί, ενημερώνει και επισκέπτεται υποψήφιους πελάτες της κάρτας στόλου Shell Card (euroshell), με σκοπό την προώθηση και αύξηση των πωλήσεων της κάρτας.
 • Διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους υποψήφιων πελατών, όπως αυτοί ορίζονται από την εταιρεία.
 • Διεκπεραιώνει – αποστέλλει – παρακολουθεί Συμβάσεις, Πιστωτικά Όρια καθώς και καθημερινά αιτήματα πελατών.
 • Παρακολουθεί  σε συνεργασία με τον πιστωτικό έλεγχο τις πληρωμές των πελατών
 • Επιλύει τυχόν διαφωνίες, προβλήματα εμπορικής και τεχνικής φύσης σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, τόσο από το δίκτυο όσο και από τους πελάτες.

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
 • 1-2 έτη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο πωλήσεων ως Account Manager ή Sales Representative
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
 • Άριστη  χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Ευελιξία ταξιδιών

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας αλλά και αυτόνομα

 

 

Our Compass is the #ACTION

#A_uthenticity

#C_ompassion

#T_eamwork

#I_ntegrity

#O_wnership

#N_ever giving up

 

 

What give us energy:

 • Friendly and fast paced environment, being always at the heart of the #action
 • Continuous learning to empower our teams
 • Career Development opportunities across the Motor Oil Group
 • Competitive compensation package

 

 

*We @Motor Oil Group are an equal opportunity employer.

Our hiring decisions are based solely on qualifications, merit, and business needs. We recruit, employ, train, and promote individuals without regard to race, color, religion, disability, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, genetic characteristics, or any other protected status. Our commitment is to maintain an inclusive and diverse workforce where everyone has the opportunity to succeed.