Τίτλος:  Customer Support Associate (M10)

Εταιρεία:  Coral Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Περισσός, GR, 142 32

Ημερομηνία:  5 Ιουν 2024

Περιγραφή Θέσης

Η Coral Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, διαθέτοντας 760 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell, κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων και παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και την ναυτιλία.  

 

Αναζητούμε Εκπρόσωπο στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, με έδρα τον Περισσό.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Εξυπηρετεί πελάτες B2B και Β2C τόσο της Coral όσο και θυγατρικών τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή chat
 • Καταχωρεί και πραγματοποιεί αλλαγές παραγγελιών
 • Καταγράφει και επιλύει παράπονα και ερωτήματα των πελατών
 • Δημιουργεί αναφορές και αποστολή παραπόνων σε συνεργαζόμενα τμήματα
 • Πραγματοποιεί τιμολογήσεις πελατών λιανικής και βιομηχανίας
 • Συμμετέχει σε projects σε συνεργασία με τα τμήματα πωλήσεων, λογιστηρίου, δρομολόγησης
 • Τηρεί KPIs, πολιτικές και controls

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Χημικού / Μηχανολόγου Μηχανικού/ Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Γνώση CRM κρίνεται απαραίτητη
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
 • Εξοικείωση με ERP συστήματα κατά προτίμηση SAP
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Ευελιξία απασχόλησης σε βάρδιες

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας αλλά και αυτόνομα