Τίτλος:  Οδηγός Διανομής- Συλλογής

Εταιρεία:  PRASINO LADI S.A.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Περιστέρι, GR, 121 32

Ημερομηνία:  12 Ιουν 2024

 

Our People, Our Energy!

 

Περιγραφή Θέσης

H VERD, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ηγείται στον κλάδο της παραγωγής βιοντίζελ από απόβλητα στην Ελλάδα. Η θυγατρική της, ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ ΑΕΒΕ συλλέγει ετησίως περίπου 20.000 τόνους απόβλητων ελαίων (τηγανελαίων) από καταστήματα HORECA πανελλαδικά, τους οποίους συγκεντρώνει για επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Αναζητούμε ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΗΣ για την περιοχή της Αθήνας.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Διενεργεί σε καθημερινή βάση έλεγχο του οχήματος και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία, την εμφάνιση και τον εξοπλισμό του οχήματος.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Logistics για την παραλαβή και αποστολή του αρχείου δρομολόγησης.
 • Επισκέπτεται καθημερινά τα σημεία που του έχουν υποδειχθεί μέσω της δρομολόγησης και πραγματοποιεί τη συλλογή των τηγανελαίων, αντικαθιστώντας τους γεμάτους κάδους με νέους κενούς.
 • Συντηρεί και αναπτύσσει τις σχέσεις της εταιρείας με το δίκτυο συλλογής που επισκέπτεται.
 • Συμπληρώνει σύμφωνα με τις οδηγίες τα σχετικά  παραστατικά διακίνησης (φορητή τιμολόγηση xVan) και είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων.
 • Ενημερώνει τον προϊστάμενο και προτείνει βελτιώσεις για θέματα δρομολογίου και αγοράς (ανταγωνισμός, προβλήματα πελάτων, αλλαγές ωραρίων καταστημάτων κτλ)
 • Ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες και την πολιτική αγορών της εταιρείας.

Κύρια Προσόντα

 • Προϋπηρεσία ως οδηγός τουλάχιστον 2 ετών
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας (οχήμα: Van <3,5t)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας

 

 

 

Our Compass is the #ACTION

#A_uthenticity

#C_ompassion

#T_eamwork

#I_ntegrity

#O_wnership

#N_ever giving up

 

 

What give us energy:

 • Friendly and fast paced environment, being always at the heart of the #action
 • Continuous learning to empower our teams
 • Career Development opportunities across the Motor Oil Group
 • Competitive compensation package

 

 

*We @Motor Oil Group are an equal opportunity employer.

Our hiring decisions are based solely on qualifications, merit, and business needs. We recruit, employ, train, and promote individuals without regard to race, color, religion, disability, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, genetic characteristics, or any other protected status. Our commitment is to maintain an inclusive and diverse workforce where everyone has the opportunity to succeed.