Τίτλος:  Χειριστές Παραγωγής

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα:  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (00009572)
Τοποθεσία: 

Άγιοι Θεόδωροι, GR, 201 00

Ημερομηνία:  27 Σεπ 2023

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Χειριστές Παραγωγής για το Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, στην περιοχή της Κορίνθου.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 1. Αναφέρονται στον Εργοδηγό τους για ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των μονάδων ή για θέματα διοικητικής μέριμνας, και από αυτόν λαμβάνουν εντολές.
 2. Με την έναρξη της βάρδιας λαμβάνουν την θέση που έχει προκαθορισθεί από τον Εργοδηγό τους, αφού ενημερωθούν από τον Χειριστή της ίδιας θέσης της προηγούμενης βάρδιας. Η θέση εργασίας πρέπει να καλύπτεται συνεχώς.
 3. Ελέγχουν τις μονάδες ευθύνης τους όσον αφορά την καλή λειτουργία του εξοπλισμού (διαρροές, λειτουργία φούρνων-αντλιών κ.λ.π.) και ενημερώνουν αν χρειάζεται τον Εργοδηγό Παραγωγής Καυσίμων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης βλάβης δημιουργούν γνωστοποίηση συντήρησης με πλήρη περιγραφή του προβλήματος
 4. Ελέγχουν και καταγράφουν ενδείξεις (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) στα  σχετικά έντυπα. 
 5. Ελέγχουν τις ασφαλιστικές βαλβίδες και τον πυροσβεστικό εξοπλισμό 
 6. Εκτελούν χειρισμούς στις μονάδες, είτε προκαθορισμένους (π.χ. εκκαπνισμός), είτε κατόπιν εντολής του Εργοδηγού (π.χ. άνοιγμα βάνας, εκκίνηση αντλίας, κ.λ.π.).
 7. Παρακολουθούν τις εργασίες συντήρησης στις μονάδες, ιδιαίτερα από πλευράς ασφαλείας (Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας).
 8. Είναι υπεύθυνοι για την σωστή τοποθέτηση και αποκατάσταση τυφλών, καθώς και για το συμπλήρωμα της αντίστοιχης λίστας τυφλών, την οποία υποχρεούνται να παραδώσουν υπογεγραμμένη στον εργοδηγό τους έως το τέλος της βάρδιας.

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίo Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (οποιαδήποτε κατεύθυνση) 
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε διυλιστήριο ή βιομηχανία.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο